Dit zijn we.

LINDA VAN ORSOUW

In 2019 heb ik, Linda van den Berg-van Orsouw, de COMB. interieurarchitectuur opgericht. Een onderneming waarbij ik van mijn passie, mijn beroep wist te maken.

 

Met veel plezier heb ik altijd mijn studies/opleidingen gevolgd. Dit gevoel wil ik ook graag anderen laten ervaren. Als interieurarchitect zie ik dan ook mogelijkheden om in onze maatschappij hier een bijdrage aan te leveren. Goed onderwijs kan namelijk worden versterkt door de juiste omgeving.

 

Om mij te verplaatsen in de gebruiker, deed ik veel ruimtelijk onderzoek en maakte ik mijzelf één met deze gebruiker. Zo haalde ik naast mijn opleiding tot interieurarchitect mijn didactische aantekening, gaf ik ruim 4 jaar les aan de Jan de Bouvrie Academy en was ik onderdeel van een leerplancommisie. Daarbij ontwikkelde ik een blauwdruk voor de sociaal veilige school, bracht mijn eigen meubel op de markt, en ben ik ondertussen specialist sociale veiligheid.

 

Dit alles vormt een mooie basis om de gebruiker een passend ontwerp te geven en waarbij geen uitdaging mij te gek is!


Over de comb

De Comb creëert sociaal veilige leeromgevingen waarbij niemand en niets vergeten wordt.

Hierin staat de gebruiker centraal en is het ontwerp ontworpen op basis van feiten.

Een combinatie hiervan geeft ons een blauwdruk die als basis dient voor het ultieme ontwerp; een inclusief ontwerp.

 

Gebruikers ID 

Een goed ontwerp begint bij het leren kennen van de gebruiker. Hierin vinden we het heel belangrijk om letterlijk op zoek te gaan naar het ID van de gebruiker. Door gebruik te maken van passende onderzoeksmethodes en onze ervaring, gaan we samen op zoek naar dit ID.

 

Ontwerpen op basis van feiten

Een ontwerp maken wat op basis van feiten te onderbouwen is. Dat is waar we goed in zijn! Keuzes die we maken in een ontwerp, hebben een reden. In ons proces nemen we je mee langs deze beweegredenen en leggen we iedere keuze dan ook graag uit aan de hand van onderzoek en bevindingen.

 

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is ons specialisme en een basisvoorwaarde voor het welbevinden en de eigenwaarde van een kind. Wanneer we een leeromgeving ontwerpen staat dit thema ten alle tijden centraal. Het is een randvoorwaarde waardoor leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zorgt dat ze de mooiste versie van zichzelf mogen worden. Een goed ontworpen interieur draagt hier in belangrijke mate aan bij. 

 

ONDERWIJS

Een goed en passend interieur is cruciaal voor een onderwijsinstelling. Enerzijds bevorderd dit, het leerproces van leerlingen en studenten. Anderzijds draagt het bij aan het functioneren van leerkrachten en docenten.

Daarnaast is interieur bepalend voor de uitstraling en beleving van een school. De COMB. heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen hiervan. In januari 2017 zijn we gestart met een onderzoek naar sociale veiligheid op scholen en hoe hier ruimtelijk een bijdrage aan geleverd kan worden. Na 3 jaar onderzoek is er een concept ontwikkeld waarmee dit mogelijk is.

Door dit onderzoek en andere onderwijs gerelateerde projecten is het ontwerpen van scholen ons op het lijf geschreven. Wij zorgen ervoor dat de leeromgeving een verlengstuk wordt van uw pedagogische beleid, en dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

CONTACT

de COMB.
de Verver 5
5371 MZ Ravenstein

Tel: (0486) 782966
Mail: info@decomb.nl

ingeschreven in architectenregister onder nr. 4.200129.003